Tietosuojasi

Yksityisyytesi on meille tärkeä asia ja olemme saattaneet toimintatapamme ja asiakirjat EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisiksi.

Varsinainen ”Tietosuojaseloste” on henkilötietojen käsittelytoimista laadittu yrityksen sisäinen asiakirja ja siksi emme julkaise sitä tässä. Turun Naturatuote on kyllä laatinut sellaisen ja se annetaan valvontaviranomaiselle sitä vaadittaessa.

 

Seuraavassa kuitenkin tärkeää tietoa asiakkaille henkilö- ja asiakastietojen käsittelystä

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, markkinoinnin ja muiden asiakkuuksien hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä muuhun käyttötarkoitukseen.

 

Henkilö- ja asiakastietojen keruutapa

Asiakas luovuttaa oman nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa sekä sähköpostiosoitteensa tehdessään verkkokauppaostoksen Finherb-verkkokaupassa.

Asiakkaalla on mahdollisuus antaa sähköpostiosoitteensa Finherbin käytettäväksi markkinointitarkoitukseen valitsemalla tilausta tehdessään sitä koskeva valintaruutu aktiiviseksi. Ruudun teksti on "Haluan tiedotteita sähköpostiin”.

 

Lupa ja perusteet henkilö- ja asiakastietojen keräämiseen

Lupa tietojen keräämiseen perustuu ns. oikeutettuun etuun, joka on asiakassuhde. Asiakkaiden ostohistoria talletetaan sillä perusteella, että tietoja tarvitaan yrityksen liiketoiminnan asiakaspalvelussa, tilastoimisessa ja kehittämisessä sekä kirjanpitämisessä. Tietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan.

 

Asiakasrekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri pitää sisällään tietoja seuraavia tietoja asiakkaista: etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, mahdollinen www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista, verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana, asiakkaan käyttämän yrityksen y-tunnus ja osoite ja ostohistoria.

 

Miten toimitaan tietomurron tai tietovuodon sattuessa?

Mikäli asiakasrekisterin tiedot murretaan tai vuodetaan järjestelmän ulkopuolelle, rekisterinpitäjä tiedottaa henkilötietojen vuo­tamisesta asiakkailleen tai vähintään viranomaisille.

 

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.

 

Kenelle tietoja luovutetaan?

Turun Naturatuote Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Se voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterissä olevia tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä rekisterissä on ja mihin niitä käytetään. Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan kirjautuneena omalle tililleen. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään. Asiakkaalla on oikeus tulla niin sanotusti unohde­tuksi, paitsi, jos pakottava laki säätää toisin.

 

Evästeiden käyttö

Finherb.fi käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 24.5.2018 asti.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 25.5.2018 lähtien.

 

Sivu ja tiedot on päivitetty 17.9.2018